Video Video

Politica de protectie a datelor cu caracter personal

POLITICĂ DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nota de informare pentru protectia datelor personale

 

ID Therapy Bespoke Treatment Center, proprietatea exclusivă a entităților GORDUZA PARTNERS S.R.L., C.P.I. LUPU GORDUZA MARIA NADIA, SC ID INTELLIGENCE S.R.L si LUPU-GORDUZA MARIA NADIA, tratează siguranța și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu seriozitatea cuvenită. Această politică de protecție a datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica de protecție a datelor”) conține informații importante cu privire la modalitățile în care prelucrăm datele dumneavoastră, categoriile de date prelucrate și drepturile de care beneficiați. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile din această politică și să ne contactați în legătură cu orice nelămuriri.

Politica de protecție a datelor se aplică pentru toți utilizatorii prezentului website (denumit în continuare „Site-ul”) și acoperă toate serviciile accesibile prin intermediul Site-ului.

Vă rugăm să citiți integral Politica de protecție a datelor înainte de a introduce orice fel de date pe acest Site, pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informația cu caracter personal și cum o tratam. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta Politică de protecție a datelor, trebuie spus că este posibil să nu puteți utiliza o parte din funcționalitățile acestui Site.

  1. Datele noastre de contact

Denumire completă: GORDUZA PARTNERS SRL

Adresa sediului social: Șos. Erou Iancu Nicolae nr. 85 V2, Voluntari, Ilfov, cod 077190, Romania

Numere de telefon: 0751202272

Adrese e-mail: office@idtherapy.ro

Vă rugăm să adresați orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la următoarele coordonate: email: office@idtherapy.ro și/sau tel. 0751202272.

 

2. Categoriile de date pe care le prelucrăm

În relația cu dumneavoastră, prelucrăm următoarele categorii de date:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile): simptome, boli de care suferiți, servicii și medicamente accesate în trecut, rezultatele testelor și/sau analizelor pe care vi le administrăm,  tratamentul pe care vi-l prescriem, date din dosarul medical și alte informații pe care ni le oferiți cu privire la starea dumneavoastră de sănătate.

Dacă decideți să ne transmiteți rezultatul unor investigații și rapoarte medicale anterioare, le vom procesa în scopul diagnosticării dvs. și/sau furnizării unui tratament medical.

Dacă furnizați informații cu privire la rudele sau familia dvs., datele lor de contact vor fi utilizate numai atunci când nu vă putem contacta sau în caz de urgență. Dacă furnizați informații cu privire la starea de sănătate a acestora (de exemplu, antecedente familiale cu privire la apariția anumitor afecțiuni), vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecția necesară. Nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional față de dumneavoastră.

 

Detalii personale: informațiile din actul dumneavoastră de identitate.

Detalii de contact: adresă, număr de telefon, adresă de email.

Detalii de plată: numărul contului bancar, al cardului bancar, codul IBAN, data de la care cardul bancar este valabil, data expirării cardului bancar, detalii privind tranzacțiile efectuate (data, ora, suma ședinței rezervate, moneda utilizată, numele și informațiile de înregistrare ale plătitorului).

 

Date referitoare la interacțiunea cu noi: istoricul serviciilor noastre de care ați beneficiat, informații cu privire la evenimentele pe care dvs. le realizați în cadrul ședințelor online sau offline (la cabinet), dar și în cadrul altor servicii pe care le achiziționați sau le consumați prin intermediul Site-ului. Aceste informații includ data și ora la care ați realizat inițierea rezervării unei ședințe, parcurgerea procesului de rezervare, încercările de plată a serviciilor și plata efectivă a acestora, încercările de accesare a ședințelor și accesarea efectivă a acestora, participarea la ședințe, părăsirea ședințelor, deconectarea și reconectarea în cadrul ședințelor, finalizarea acestora, dar și a altor evenimente similare și în sensul celor anterior menționate. De asemenea, evenimentele din cadrul ședințelor presupun și data și ora la care ați salvat informații ce au legătură cu ședințele, ați transferat fișiere în timpul ședințelor, dar și fișierele efective, ați transmis mesaje în cadrul ședințelor utilizând serviciul de chat disponibil etc. Informațiile efective transmise sunt criptate și pot fi accesate doar de către dvs. și partenerul / partenerii dvs. din cadrul respectivelor ședințe. De asemenea, comunicațiile video și audio se realizează direct între echipamentele celor care participă la ședințe și nu sunt salvate sub nicio formă de către noi;

 

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează prin furnizarea directă de către dvs. prin completarea paginilor / formularelor disponibile în cadrul Site-ului sau la cabinet, precum și prin accesarea serviciilor noastre. De asemenea, colectarea datelor cu caracter personal se realizează și atunci când dvs. ne transmiteți un e-mail sau orice formă de mesaj electronic cuprinzând date cu caracter personal.

 

3. Temeiul și scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să protejăm și să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și suntem obligați să facem acest lucru prin lege. Profesioniștii noștri în domeniul medical se supun unei obligații profesionale de confidențialitate.

Prelucrarea datelor personale de bază (de exemplu, numele și detaliile de contact) este necesară pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră în vederea furnizării serviciilor medicale si psihologice de care aveți nevoie.

De asemenea, daca decideti sa aveti o programare online pentru o consultatie psihologica si sa beneficiati de o consultatie online de la unul din membrii echipei. Procesarea datelor personale va fi necesara pentru a va furniza aceste servicii.

Furnizarea unui diagnostic medical și/sau a unui tratament medical constituie baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. privind starea de sănătate.

Dacă vă aflați într-o situație extremă sau care vă pune viața în pericol în timp ce vă aflați la sediul nostru, vom folosi datele dvs. privind starea de sănătate pentru a vă menține sănătatea și bunăstarea și pentru a vă proteja interesele vitale.

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite pentru a vă putea furniza toate informațiile, produsele și serviciile medicale pe care ni le solicitați și pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din interacțiunile dvs. cu Site-ul, cum ar fi ședințele online, ședințele la cabinet, tranzacții, plăți.

Pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de servicii medicale de calitate și de un diagnostic cât mai exact, terapeuții dumneavoastră au nevoie să cunoască toate informațiile relevante cu privire la profilul dumneavoastră de pacient.

Prin urmare, refuzul dumneavoastră de a ne pune la dispozițiile datele personale solicitate pentru a vă putea furniza serviciile medicale poate conduce la imposibilitatea prestării serviciului.

În cele din urmă, puteți, în mod voluntar, să vă dați acordul pentru contactarea dvs. în scopuri de marketing. Dacă vă exprimați acordul (prin bifarea opțiunii corespunzătoare din declarația pe care v-am pus-o la dispoziție în acest scop), vă vom transmite noutăți privind serviciile noastre, informări de tip newsletter sau alte informații care v-ar putea interesa.

Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor de contact în scopuri de marketing poate fi retras oricând și nu condiționează posibilitatea dumneavoastră de a beneficia de serviciile noastre.

4. Perioada de stocare a datelor

Vom păstra datele dvs. pe perioada necesară pentru furnizarea serviciilor medicale și pentru a ne conforma cerințelor legale aplicabile cu privire la păstrarea documentelor medicale și financiar-contabile. În cazul în care obligația legală de a vă păstra datele încetează, vă vom șterge datele sau le vom anonimiza.

5. Destinatarii datelor. Transferul acestora.

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane.

În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice care prestează servicii pentru noi (de exemplu, medicii colaboratori, contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, care sunt obligați prin lege sau potrivit contractului încheiat cu noi să respecte secretul profesional și să asigure confidențialitatea datelor dumneavoastră, implementând măsuri de siguranță satisfăcătoare).

În situația în care doriți să efectuați o programare online a ședinței psihologice și/sau să beneficiați de o consultație online, vă informăm că este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie accesibile furnizorului platformei de rezervare/videoconferință, însă limitat la scopul asigurării funcționalității acestor servicii.

Astfel, în cazul ședințelor online în care serviciile de rezervare/videoconferință sunt asigurate de companii terțe, furnizorul de servicii poate avea acces la informațiile referitoare la ședința în cauză (cum ar fi numele pacientului programat, data ședinței, data plății etc.). Cu toate acestea, vă informăm că aceste informații sunt prelucrate doar în scopul asigurării serviciilor furnizorului terț/extern, iar semnalul sonor și cel video nu trec prin niciun server al nostru sau al furnizorului extern / terț de servicii de rezervare/videoconferință, comunicarea realizându-se doar între echipamentele / dispozitivele participante în cadrul ședinței online. Mai mult, atât semnalul sonor, cât și cel video nu se salvează pe niciun echipament sau server, nici al nostru și nici al furnizorului terț de servicii.

De asemenea, este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu terțe părți (de exemplu, autorități publice) în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale sau pentru protecția interesului dvs. vital sau pentru prevenirea unei amenințări la adresa sănătății publice.

Datele dumneavoastră personale pot fi transmise către beneficiari aflați în state din afara UE/CEE., respectiv în Statele Unite ale Americii. Înainte de a vă transfera datele în afara UE/CEE, datele dvs. sunt protejate deoarece ne asigurăm că partenerul beneficiar utilizează așa-numitele Reguli Corporative Obligatorii sau contracte UE standard. Dacă trebuie să vă transferăm datele într-o țară care nu este acoperită de o decizie a Comisiei Europene privind gradul de adecvare, vă vom informa în prealabil despre acest transfer.

 

Prezenta Politică de protecție a datelor nu abordează și nu suntem responsabili pentru caracterul confidențial al informațiilor pe care le dezvăluiți unor web-site-uri terțe (inclusiv, dar fără a se limita la procesatorul de plăți online cu cardul, platformele video Zoom, Skype, Google Meet, etc.) care sunt disponibile prin intermediul acestui site sau către care acest site conține un link de trimitere. Vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate aferentă fiecărui site terț pe care îl accesați.

 6. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu legislația privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele cu caracter personal procesate de noi și de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să corectați sau să completați datele dvs. cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal în anumite circumstanțe, dacă nu există motive legale pentru continuarea procesării.
  • Dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării. Aceasta înseamnă că puteți solicita „blocarea” prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Solicitarea dvs. validă va însemna că vom avea dreptul să stocăm datele dvs. cu caracter personal, dar nu vom avea dreptul să le procesăm în continuare.
  • Portabilitatea datelor. Aveți dreptul să primiți și să transferați cu ușurință o copie electronică a datelor dvs. cu caracter personal și să ne cereți să o transferăm altui operator.
  • Dreptul de a vă opune prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct.
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
  • Dreptul de a retrage consimțământul acordat. În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, iar retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

7. Crearea de profiluri. Inexistența unei decizii automatizate

O parte dintre serviciile pe care le oferim presupune crearea de profiluri pe baza informațiilor pe care ni le transmiteți și a testelor administrate de specialiștii noștri. Vă asigurăm însă că nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

8. Securitatea prelucrării datelor personale

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest scop, aplicăm măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 9. Exercitarea drepturilor

 Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această Politică de protecție a datelor sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiți oricând doriți detaliile de contact din prezenta Politică de protecție a datelor.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră și suntem încrezători că putem soluționa pe cale amiabilă orice problemă semnalată.

Vă informăm, de asemenea, că aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Datele de contact ale ANSPDCP sunt:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336, București, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.602

 

10. Politica cookie-urilor

Site-ul www.idtherapy.ro poate utiliza cookie-uri pentru a distinge utilizatorii care folosesc platforma noastră, în scopul de a vă oferi o experiență de navigare cât mai plăcută și adaptată preferințelor și intereselor dvs. De asemenea, cookie-urile ne ajută să îmbunătățim constant prezentarea și funcționalitatea Site-ului.

Cookie-urile sunt fișiere de date de mici dimensiuni, alcătuite dintr-o serie de litere și numere, care sunt instalate în memoria unui calculator sau altui dispozitiv folosit pentru navigarea online (telefon, tabletă etc.) în momentul în care utilizatorul accesează un anumit site web. Cookie-urile nu conțin programe software, viruși, spyware, malware etc și nu poate accesa informațiile aflate local, pe hard drive-ul / echipamentul utilizatorilor.

Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în Site precum limba în care se afișează Site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul Site-ului etc.

Cookie-urile, în sine, nu solicită date cu caracter personal pentru a putea fi utilizate. Astfel, prin folosirea cookie-urilor, nu se va identifica personal sau individual utilizatorii care au navigat pe paginile Site-ului. Datele personale colectate prin utilizarea cookie-urilor sunt colectate doar pentru a facilita utilizatorilor funcționalități specifice ale Site-ului.

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă ca utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.

 

Eliminarea și blocarea cookie-urilor

Puteți modifica în orice moment setările browser-ului (prin accesarea meniului Opțiuni/Setări/Preferințe din browser-ul dumneavoastră) pentru a dezactiva utilizarea cookie-urilor, precum și pentru a elimina anumite cookie-uri sau toate cookie-urile salvate în dispozitiv.

Trebuie să știți însă că anumite funcționalități ale Site-ului sunt disponibile doar cu ajutorul utilizării cookie-urilor. Astfel, dezactivarea și refuzul de a primi cookies-uri pot face anumite secțiuni/pagini ale Site-ului impracticabile sau dificil de vizitat și utilizat. De asemenea, este posibil să nu primiți comunicări de la noi care ar putea fi relevante pentru nevoile/interesele utilizatorilor.

Tipuri de cookie-uri folosite

Unele cookies-uri pe care le utilizăm sunt absolut necesare (cookie-uri necesare). Acestea au o semnificație definitorie pentru funcționarea corectă a Site-ului și vă permit să navigați și să îi utilizați funcțiile. Cookie-urile necesare nu recunosc datele dumneavoastră personale de identificare. Fără acestea, însă, nu putem oferi o funcționare eficientă a Site-ului.

Pe lângă cookie-urile necesare, pot exista și cookie-uri de performanță. Aceste cookie-uri  colectează informații cu privire la modul în care vizitatorii utilizează Site-ul, de exemplu, ce secțiuni sunt vizitate mai des și dacă primesc mesaje de eroare din acestea. Aceste cookie-uri colectează informații comune care nu identifică niciun utilizator. Cookie-urile de performanță sunt utilizate exclusiv pentru îmbunătățirea performanțelor Site-ului.

De asemenea, pot exista și cookie-uri de funcționalitate. Aceste cookies-uri permit Site-ului să „își amintească” opțiunile utilizatorului, cum ar fi numele, limba utilizată sau regiunea pentru a oferi funcții îmbunătățite sau personalizate. De asemenea, pot fi utilizate pentru furnizarea serviciilor care le-au fost solicitate de către utilizator, precum vizionarea fișierelor video sau utilizarea mijloacelor de socializare online. Informațiile colectate de aceste cookie-uri pot deveni anonime, nefiind posibil să monitorizeze navigarea pe alte web site-uri. Dacă nu acceptați aceste cookie-uri, eficiența și funcționalitatea Site-ului poate fi influențată și poate fi limitat accesul dumneavoastră la conținutul acestuia.